One A Day For Men,thuốc hỗ trợ sinh lý nam

Thuốc Bổ One A Day For Men

Mã sản phẩm: TBM2013002

700.000 VNĐ

Hàng về sau 1 tuần
700 điểm
Thuốc Bổ One A Day For Men http://thuocbomy.com/images/detailed/0/one-a-day-for-men.jpg <p> <span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana, geneva;">One A Day Men - Vi&ecirc;n bổ sung vitamin v&agrave; kho&aacute;ng chất hỗ trợ sức khỏe cho nam giới.</span></span></span></p> <p> <span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><strong>Đặc điểm sản phẩm:</strong></span></span></span></p> <p> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="color: #000000;">Vi&ecirc;n bổ sung vitamin v&agrave; kho&aacute;ng chất với Lycopene hỗ trợ sức khỏe cho nam giới</span></span></span></p> <ul> <li> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="color: #000000;">Đ&oacute;ng g&oacute;i: 300 vi&ecirc;n/ hộp</span></span></span></li> <li> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="color: #000000;">Nguồn gốc: Nhập nguy&ecirc;n hộp từ Mỹ</span></span></span></li> <li> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="color: #000000;">Khối lượng: 500 g</span></span></span></li> </ul> <p> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="color: #000000;">Vi&ecirc;n tổng hợp cho nam giới đầy đủ c&aacute;c vitamin v&agrave; hơn thể nữa&dagger; để hỗ trợ:</span></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;">Tr&aacute;i tim khoẻ mạnh với sự bổ sung vitamin B6, B12, C, E v&agrave; axit Folic</span></span></span></li> <li> <span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;">Huyết &aacute;p ổn định với sự bổ sung vitamin C, Canxi, Magie v&agrave; lượng lớn vitamin D</span></span></span></li> <li> <span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;">Tăng cường hệ thống miễn dịch với vitamin A, C, E v&agrave; Selenium</span></span></span></li> <li> <span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;">Tăng cường thể chất với sự bổ sung vitamin B6, B12, axit Pantothenic, Chromiun, axit Folic</span></span></span></li> </ul> <p> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="color: #000000;">Với lượng Lycopenen nhiều gấp hai lần lượng trong Centrum&reg; hay Centrum&reg; Silver&reg;<strong> </strong></span></span></span></p> <p> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="color: #000000;"><strong>Hướng dẫn sử dụng:</strong></span></span></span></p> <p> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="color: #000000;">Người lớn: 1 vi&ecirc;n/ng&agrave;y, d&ugrave;ng sau bữa ăn.<strong> </strong></span></span></span></p> <p> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="color: #000000;"><strong>Gi&aacute; trị dinh dưỡng - </strong><strong>% Gi&aacute; trị theo ng&agrave;y:*</strong></span></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color: #000000;"><img alt="" src="http://shopafamily.com/sites/default/files/products/oadmmid.jpg" style="width: 452px; height: 544px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></p> <p> <span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><strong>Th&agrave;nh phần trong One A Day For Men:</strong></span></span></span></p> <p> <span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;">One a Day For Men cung cấp hơn 30 loại Vitamin v&agrave; kho&aacute;ng chất từ nh&oacute;m A, B1, B9 Acid Folic, B12, C, D, E đến kẽm, Mn, Se, Mg, Lycopene&hellip; gi&uacute;p cho nam giới c&oacute; tuyến tiền liệt khỏe mạnh, mắt s&aacute;ng khỏe, tim khỏe mạnh, huyết &aacute;p ổn định v&agrave; cung cấp năng lượng sau 1 ng&agrave;y vận động.</span></span></span></p> <p> <span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;">Ngo&agrave;i ra sản phẩm c&ograve;n gi&uacute;p cho qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất tinh của đ&agrave;n &ocirc;ng, l&agrave;m tăng số lượng tinh tr&ugrave;ng, tăng cường sinh lực ph&aacute;t triển hệ cơ&nbsp;bắp, gia tăng sức mạnh cho đ&agrave;n &ocirc;ng. Bạn c&oacute; biết, sau &ldquo;chuyện đ&oacute;&rdquo; cơ&nbsp;thể thường rất mệt mỏi, vậy m&agrave; chỉ uống 1 vi&ecirc;n sau 30 ph&uacute;t l&agrave; phục hồi b&igrave;nh thường. Sản phẩm được c&aacute;c b&aacute;c sỹ tại Mỹ d&ugrave;ng để hỗ trợ khi chữa trị v&ocirc; sinh cho nam giới.<strong> </strong></span></span></span></p> <p> <span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><strong>T&aacute;c dụng của c&aacute;c Vitamin đối với &ldquo;sức mạnh&rdquo; nam giới:</strong></span></span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><strong><img alt="" border="�" src="http://i799.photobucket.com/albums/yy278/NhocAlvinNew/sdfsdfd.jpg" /></strong></span></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><strong>Vitamin B9 (Folic acid): </strong>gi&uacute;p tạo ra c&aacute;c tinh tr&ugrave;ng ho&agrave;n to&agrave;n mới. Nồng độ folic acid trong m&aacute;u c&oacute; mối li&ecirc;n quan với số lượng v&agrave; chất lượng tinh tr&ugrave;ng. Thiếu hụt folic acid c&oacute; thể dẫn đến sự giảm số lượng tinh tr&ugrave;ng.<strong> </strong></span></span></span></p> <p> <span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><strong>Vitamin E:</strong> c&oacute; t&aacute;c dụng đến việc sinh sản tinh tr&ugrave;ng đồng thời gi&uacute;p chống lại t&aacute;c động ph&aacute; hủy m&agrave;ng tế b&agrave;o tinh tr&ugrave;ng của c&aacute;c gốc tự do. Do vậy, vitamin E được chỉ định d&ugrave;ng cho c&aacute;c trường hợp tinh tr&ugrave;ng k&eacute;m chất lượng cũng như chức năng của tinh tr&ugrave;ng bị suy giảm. Rất nhiều nghi&ecirc;n cứu c&oacute; đối chứng so s&aacute;nh cho thấy sau khi d&ugrave;ng vitamin E trong v&ograve;ng 3 th&aacute;ng chất lượng v&agrave; chức năng của tinh tr&ugrave;ng được cải thiện r&otilde; rệt.<strong> </strong></span></span></span></p> <p> <span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><strong>Vitamin C:</strong> c&oacute; t&aacute;c dụng gi&uacute;p cho tinh dịch kh&ocirc;ng bị d&iacute;nh kết với nhau, bảo vệ tinh tr&ugrave;ng kh&ocirc;ng bị tổn thương.</span></span></span></p> <p> <span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;">Suy giảm lượng &ldquo;tinh qu&acirc;n&rdquo; l&agrave; một trong những căn bệnh kh&aacute; phổ biến ở c&aacute;c qu&yacute; &ocirc;ng thời hiện đại. &Aacute;p lực c&ocirc;ng việc, căng thẳng v&agrave; ngồi qu&aacute; nhiều cũng t&aacute;c động đến số lượng đội qu&acirc;n c&oacute; đu&ocirc;i. Thế nhưng, khi cơ thể được cung cấp đầy đủ vitamin C v&agrave; E, lượng tinh tr&ugrave;ng sẽ &iacute;t bị hao hụt, suy giảm khi ch&uacute;ng ta bị c&aacute;c yếu tố kh&aacute;ch quan, t&acirc;m l&yacute; b&ecirc;n ngo&agrave;i t&aacute;c động. Kh&ocirc;ng chỉ thế, hai loại vitamin n&agrave;y c&ograve;n gi&uacute;p c&aacute;c &ldquo;chiến binh&rdquo; trở n&ecirc;n khoẻ mạnh, tinh nhuệ hơn.</span></span></span></p> <p> <span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;">C&aacute;c loại <strong>vitamin A, vitamin nh&oacute;m B</strong>, <strong>nhất l&agrave;</strong> <strong>vitamin B12</strong> c&oacute; t&aacute;c dụng tốt đối với tế b&agrave;o sinh dục.<strong> </strong></span></span></span></p> <p> <span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><strong>Lycopene:</strong> l&agrave; chất tạo n&ecirc;n sắc tố đỏ trong một số loại quả ch&iacute;n, thuộc nh&oacute;m carotenoid, như dưa hấu, nho, c&agrave; chua v&agrave; hải sản vỏ cứng. Nam giới hiếm muộn được điều trị bằng 2mg lycopen uống mỗi ng&agrave;y. Sau 3 th&aacute;ng, nhận thấy: chất lượng tinh dịch, sức sống v&agrave; khả năng vận động của tinh tr&ugrave;ng được cải thiện. 6 tr&ecirc;n 30 nam người tham gia nghi&ecirc;n cứu đ&atilde; trở th&agrave;nh bố v&agrave;o cuối đợt.</span></span></span></p> <p> <span style="font-family: verdana,geneva;"><span style="color: #000000;"><strong>Kẽm, Mangan v&agrave; Se:</strong> </span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">l&agrave; c&aacute;c yếu tố vi lượng cần thiết cho sự sinh tinh, l&agrave;m gia tăng sức sống v&agrave; sự vận động của tinh tr&ugrave;ng. Đặc biệt l&agrave; kẽm, bởi v&igrave; kẽm l&agrave; th&agrave;nh phần cấu tạo n&ecirc;n hocmon testoteron, nếu thiếu kẽm sẽ ko thể tổng hợp được hocmon n&agrave;y dẫn đến suy giảm t&igrave;nh dục, giảm ham muốn, rối lọan cương, liệt dương, tinh tr&ugrave;ng bị v&oacute;n cục, giảm khả năng ly giải. Nồng độ kẽm trong tinh dịch c&oacute; li&ecirc;n quan trực tiếp đến độ di động của tinh tr&ugrave;ng v&agrave; nếu chế độ ăn uống thiếu kẽm c&oacute; thể l&agrave;m giảm cả về số lượng tinh tr&ugrave;ng lẫn thể t&iacute;ch tinh dịch.</span></span></span></p> <p> <span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: verdana,geneva;">V&igrave; thế người ta đ&atilde; v&iacute; Kẽm ch&iacute;nh l&agrave; Nguy&ecirc;n tố của Đ&agrave;n &Ocirc;ng. Cơ thể đ&agrave;n &ocirc;ng cần Kẽm để tổng hợp testoterol v&agrave; sản xuất Tinh tr&ugrave;ng.</span></span></span></p> 700.000 VNĐ
5 0

Tính năng

  • Bổ sung vitamin Bổ sung vitamin
  • Hỗ trợ sinh lý Hỗ trợ sinh lý
One A Day
USA

Chi tiết

One A Day Men - Viên bổ sung vitamin và khoáng chất hỗ trợ sức khỏe cho nam giới.

Đặc điểm sản phẩm:

Viên bổ sung vitamin và khoáng chất với Lycopene hỗ trợ sức khỏe cho nam giới

  • Đóng gói: 300 viên/ hộp
  • Nguồn gốc: Nhập nguyên hộp từ Mỹ
  • Khối lượng: 500 g

Viên tổng hợp cho nam giới đầy đủ các vitamin và hơn thể nữa† để hỗ trợ:

 

  • Trái tim khoẻ mạnh với sự bổ sung vitamin B6, B12, C, E và axit Folic
  • Huyết áp ổn định với sự bổ sung vitamin C, Canxi, Magie và lượng lớn vitamin D
  • Tăng cường hệ thống miễn dịch với vitamin A, C, E và Selenium
  • Tăng cường thể chất với sự bổ sung vitamin B6, B12, axit Pantothenic, Chromiun, axit Folic

Với lượng Lycopenen nhiều gấp hai lần lượng trong Centrum® hay Centrum® Silver®

Hướng dẫn sử dụng:

Người lớn: 1 viên/ngày, dùng sau bữa ăn.

Giá trị dinh dưỡng - % Giá trị theo ngày:*

 

Thành phần trong One A Day For Men:

One a Day For Men cung cấp hơn 30 loại Vitamin và khoáng chất từ nhóm A, B1, B9 Acid Folic, B12, C, D, E đến kẽm, Mn, Se, Mg, Lycopene… giúp cho nam giới có tuyến tiền liệt khỏe mạnh, mắt sáng khỏe, tim khỏe mạnh, huyết áp ổn định và cung cấp năng lượng sau 1 ngày vận động.

Ngoài ra sản phẩm còn giúp cho quá trình sản xuất tinh của đàn ông, làm tăng số lượng tinh trùng, tăng cường sinh lực phát triển hệ cơ bắp, gia tăng sức mạnh cho đàn ông. Bạn có biết, sau “chuyện đó” cơ thể thường rất mệt mỏi, vậy mà chỉ uống 1 viên sau 30 phút là phục hồi bình thường. Sản phẩm được các bác sỹ tại Mỹ dùng để hỗ trợ khi chữa trị vô sinh cho nam giới.

Tác dụng của các Vitamin đối với “sức mạnh” nam giới:

 

Vitamin B9 (Folic acid): giúp tạo ra các tinh trùng hoàn toàn mới. Nồng độ folic acid trong máu có mối liên quan với số lượng và chất lượng tinh trùng. Thiếu hụt folic acid có thể dẫn đến sự giảm số lượng tinh trùng.

Vitamin E: có tác dụng đến việc sinh sản tinh trùng đồng thời giúp chống lại tác động phá hủy màng tế bào tinh trùng của các gốc tự do. Do vậy, vitamin E được chỉ định dùng cho các trường hợp tinh trùng kém chất lượng cũng như chức năng của tinh trùng bị suy giảm. Rất nhiều nghiên cứu có đối chứng so sánh cho thấy sau khi dùng vitamin E trong vòng 3 tháng chất lượng và chức năng của tinh trùng được cải thiện rõ rệt.

Vitamin C: có tác dụng giúp cho tinh dịch không bị dính kết với nhau, bảo vệ tinh trùng không bị tổn thương.

Suy giảm lượng “tinh quân” là một trong những căn bệnh khá phổ biến ở các quý ông thời hiện đại. Áp lực công việc, căng thẳng và ngồi quá nhiều cũng tác động đến số lượng đội quân có đuôi. Thế nhưng, khi cơ thể được cung cấp đầy đủ vitamin C và E, lượng tinh trùng sẽ ít bị hao hụt, suy giảm khi chúng ta bị các yếu tố khách quan, tâm lý bên ngoài tác động. Không chỉ thế, hai loại vitamin này còn giúp các “chiến binh” trở nên khoẻ mạnh, tinh nhuệ hơn.

Các loại vitamin A, vitamin nhóm B, nhất là vitamin B12 có tác dụng tốt đối với tế bào sinh dục.

Lycopene: là chất tạo nên sắc tố đỏ trong một số loại quả chín, thuộc nhóm carotenoid, như dưa hấu, nho, cà chua và hải sản vỏ cứng. Nam giới hiếm muộn được điều trị bằng 2mg lycopen uống mỗi ngày. Sau 3 tháng, nhận thấy: chất lượng tinh dịch, sức sống và khả năng vận động của tinh trùng được cải thiện. 6 trên 30 nam người tham gia nghiên cứu đã trở thành bố vào cuối đợt.

Kẽm, Mangan và Se: là các yếu tố vi lượng cần thiết cho sự sinh tinh, làm gia tăng sức sống và sự vận động của tinh trùng. Đặc biệt là kẽm, bởi vì kẽm là thành phần cấu tạo nên hocmon testoteron, nếu thiếu kẽm sẽ ko thể tổng hợp được hocmon này dẫn đến suy giảm tình dục, giảm ham muốn, rối lọan cương, liệt dương, tinh trùng bị vón cục, giảm khả năng ly giải. Nồng độ kẽm trong tinh dịch có liên quan trực tiếp đến độ di động của tinh trùng và nếu chế độ ăn uống thiếu kẽm có thể làm giảm cả về số lượng tinh trùng lẫn thể tích tinh dịch.

Vì thế người ta đã ví Kẽm chính là Nguyên tố của Đàn Ông. Cơ thể đàn ông cần Kẽm để tổng hợp testoterol và sản xuất Tinh trùng.

Nhận xét

Chưa có bài viết

Đang tải...