Kẹo Dẻo Bổ Sung Vitamin Cho Bé Gummy Vites Multi-Vitamin & Mineral

Kẹo Dẻo Bổ Sung Vitamin Cho Bé Gummy Vites Multi-Vitamin & Mineral

Mã sản phẩm: TBM2013034

500.000 VNĐ

Hàng về sau 1 tuần
500 điểm
Kẹo Dẻo Bổ Sung Vitamin Cho Bé Gummy Vites Multi-Vitamin & Mineral http://thuocbomy.com/images/detailed/0/keo_deo_bo_sung_Vitamin_Cho_Be_Gummy_Vites_Multi-Vitamin_&_Mineral.jpg <p> Hiện nay, do m&ocirc;i trường &ocirc; nhiễm v&agrave; phương ph&aacute;p nu&ocirc;i trồng, bảo quản v&agrave; chế biến thực phẩm kh&ocirc;ng an to&agrave;n, nhiều h&oacute;a chất độc hại khiến trẻ d&ugrave; c&oacute; ăn nhiều nhưng vẫn thiếu rất nhiều vitamin v&agrave; kho&aacute;ng chất cần thiết cho sự ph&aacute;t triển. V&igrave; vậy ngo&agrave;i thực phẩm dinh dưỡng c&acirc;n đối hằng ng&agrave;y, th&igrave; việc n&ecirc;n sử dụng c&aacute;c sản phẩm thực phẩm bổ sung rất cần thiết. Gummy Vites l&agrave; một sản phẩm kẹo vitamin rất ph&ugrave; hợp để bổ sung lượng vitamin thiếu hụt cho c&aacute;c b&eacute; y&ecirc;u trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển. Kẹo được sản xuất tại Mỹ với quy tr&igrave;nh nghi&ecirc;m ngặt về chất lượng v&agrave; an to&agrave;n thực phẩm.<br /> <br /> Đối với sự ph&aacute;t triển của trẻ, giai đoạn từ 2 &ndash; 10 tuổi l&agrave; giai đoạn quan trọng nhất, cơ thể trẻ cần được cung cấp đầy đủ dưỡng chất để ph&aacute;t triển khỏe mạnh v&agrave; th&ocirc;ng minh. Việc bổ sung th&ecirc;m vitamin v&agrave; kho&aacute;ng chất l&agrave; rất cần thiết, nhằm gi&uacute;p b&ugrave; đắp nguồn dinh dưỡng c&ograve;n thiếu trong khẩu phần ăn h&agrave;ng ng&agrave;y, gi&uacute;p đảm bảo b&eacute; ph&aacute;t triển to&agrave;n diện nhất. Tuy nhi&ecirc;n, trẻ thường rất biếng ăn, ham chơi v&agrave; nhất l&agrave; ăn theo cảm t&iacute;nh. Thật kh&oacute; để &eacute;p c&aacute;c b&eacute; sử dụng Vitamin dưới dạng vi&ecirc;n hoặc nước. Kẹo Gummy Vites sẽ l&agrave; tuyệt chi&ecirc;u gi&uacute;p c&aacute;c b&agrave; mẹ đối ph&oacute; với thi&ecirc;n thần bướng bỉnh của m&igrave;nh.<br /> <br /> Mỗi lọ kẹo chứa 275 vi&ecirc;n kẹo g&ocirc;m mềm h&igrave;nh gấu nhỏ xinh xắn, hương vị thơm ngon chắc chắn sẽ cực kỳ hấp dẫn với b&eacute; y&ecirc;u nh&agrave; bạn.<br /> <br /> Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ do h&atilde;ng Nortwest Natural products sản xuất mang đến cho c&aacute;c bậc phụ huynh cảm gi&aacute;c y&ecirc;n t&acirc;m ho&agrave;n to&agrave;n. Sản phẩm đầy đủ h&agrave;m lượng chất dinh dưỡng, kh&ocirc;ng h&oacute;a chất bảo quản, kh&ocirc;ng dị ứng, dễ sử dụng... được tin d&ugrave;ng tại c&aacute;c thị trường kh&oacute; t&iacute;nh nhất ở Mỹ v&agrave; Ch&acirc;u &Acirc;u.<br /> <br /> Nắp lọ được thiết kế đặc biệt, ấn nhẹ v&agrave; xo&aacute;y, trẻ em kh&ocirc;ng thể tự mở ra được, v&igrave; thế gi&uacute;p bố mẹ kiểm so&aacute;t lượng kẹo ăn của trẻ h&agrave;ng ng&agrave;y.<br /> <br /> Sản phẩm đảm bảo chất lượng, tuyệt đối an to&agrave;n cho sức khỏe người sử dụng.<br /> <br /> Chỉ cần nhai hoặc ngậm 1 &ndash; 2 vi&ecirc;n/ng&agrave;y, cơ thể b&eacute; sẽ được cung cấp đầy đủ th&agrave;nh phần dinh dưỡng.</p> <p> <strong>Đặc điểm sản phẩm:</strong><br /> <br /> * Đ&oacute;ng g&oacute;i: 275 vi&ecirc;n/hộp<br /> <br /> * Nguồn gốc: Nhập khẩu nguy&ecirc;n hộp từ Mỹ<br /> <br /> * Khối lượng: 650g/ hộp chưa g&oacute;i ngo&agrave;i<br /> <br /> <strong>Mi&ecirc;u tả sản phẩm:</strong><br /> <br /> L&#39;il Critters Gummy Vites ch&iacute;nh l&agrave; c&ocirc;ng thức chứa hỗn hợp c&aacute;c loại vitamin cần thiết cho trẻ em! Kh&ocirc;ng hề c&oacute; m&agrave;u sắc hay hương nh&acirc;n tạo trong số 6 m&agrave;u đưa ra.<br /> <br /> L&#39;il Critters Gummy Vites l&agrave; nh&acirc;n tố k&iacute;ch th&iacute;ch trẻ ăn ngon miệng. Chỉ cần d&ugrave;ng 2 vi&ecirc;nL&#39;il Critters Gummy Vites l&agrave; c&oacute; thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho sự ph&aacute;t triển to&agrave;n diện của trẻ:<br /> <br /> Sản phẩm l&agrave; c&ocirc;ng thức chứa hỗn hợp nhiều loại vitamin kh&aacute;c nhau d&agrave;nh cho trẻ em.Kh&ocirc;ng chứa m&agrave;u, hương vị, v&agrave; chất bảo quản nh&acirc;n tạo, đ&acirc;y thực sự l&agrave; sự lựa chọn số 1 của c&aacute;c bậc cha mẹ. Với 6 hương vị tự nhi&ecirc;n ngon miệnghương cam, d&acirc;u t&acirc;y, anh đ&agrave;o, chanh, nho trắng, v&agrave; rượu p&acirc;n nhiệt đới.<br /> <br /> <strong>Nguy&ecirc;n liệu kh&aacute;c:</strong><br /> <br /> Lưu &yacute; khi d&ugrave;ng L&#39;IL CRITTERS Gummy Vites: L&#39;IL CRITTERS Gummy Vites chứa gelatin n&ecirc;n sản phẩm c&oacute; thể bị d&iacute;nh lại khi di chuyển. Mặc d&ugrave; hiện tượng n&agrave;y hiếm khi xảy ra, song vẫn c&oacute; thể c&oacute; nếu bạn sống trong v&ugrave;ng kh&iacute; hậu n&oacute;ng. N&ecirc;n để sản phẩm trong tủ lạnh ngay sau khi nhận h&agrave;ng.<br /> <br /> <strong>Hướng dẫn sử dụng:</strong><br /> <br /> Đ&acirc;y l&agrave; một loại sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, n&ecirc;n cha mẹ c&oacute; thể cho con ăn 2 vi&ecirc;n L&#39;il Critters Gummy Vites mỗi ng&agrave;y. H&atilde;y hướng dẫn c&aacute;c b&eacute; nhai chậm v&agrave; kĩ từng vi&ecirc;n một.<br /> <br /> Số lượng một lần ăn: 2 Gummy vites<br /> <br /> <strong>Ch&uacute; &yacute;:</strong><br /> <br /> Để xa tầm với của trẻ em. Nếu ni&ecirc;m phong bị r&aacute;ch, hoặc mất, kh&ocirc;ng n&ecirc;n sử dụng. Kh&ocirc;ng được d&ugrave;ng qu&aacute; liều. Kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng cho trẻ em c&ograve;n nhỏ chưa biết nhai kỹ.<br /> <br /> Sản phẩm n&agrave;y c&oacute; thể d&iacute;nh lại trong qu&aacute; tr&igrave;nh vận chuyển. M&agrave;u sắc tự nhi&ecirc;n c&oacute; thể sẽ tối dần theo thời gian, tuy nhi&ecirc;n, điều n&agrave;y kh&ocirc;ng l&agrave;m thay đổi chất lượng sản phẩm.<br /> <br /> L&#39;il Critters Gummy Vites Multi&ndash;Vitamin &amp; Mineral Formula<br /> <br /> Sản phẩm ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng chứa bất kỳ một loại nguy&ecirc;n liệu nh&acirc;n tạo n&agrave;o (kể cả chất bảo quản), m&agrave;u sắc hay hương vị sản phẩm đều bắt nguồn 100% tự nhi&ecirc;n. Đ&acirc;y l&agrave; lựa chọn số 1của c&aacute;c bậc cha mẹ d&agrave;nh cho con c&aacute;i m&igrave;nh. Sản phẩm bổ sung lượng vitamin v&agrave; kho&aacute;ng chất cần thiết cho trẻ, gi&uacute;p trẻ n&acirc;ng cao hệ miễn dịch, cải thiện chế độ dinh dưỡng, trẻ mau lớn v&agrave; khoẻ mạnh hơn.<br /> <br /> <strong>Sản phẩm đ&atilde; được kiểm nghiệm:</strong><br /> <br /> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết gi&uacute;p trẻ mau lớn v&agrave; khoẻ mạnh.<br /> <br /> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hương vị Cam, D&acirc;u T&acirc;y, Anh Đ&agrave;o, Chanh, Nho Trắng&hellip;ho&agrave;n to&agrave;n tự nhi&ecirc;n<br /> <br /> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đạt giải thưởng &ldquo;Best Taste&rdquo; của ChefsBest&reg; Award (đ&acirc;y l&agrave; giải thưởng d&agrave;nh cho c&aacute;c thương hiệu thực phẩm h&agrave;ng đầu được đ&aacute;nh gi&aacute; cao nhất bởi c&aacute;c chuy&ecirc;n gia Hoa Kỳ).<br /> <br /> <strong>Th&agrave;nh phần &amp; Gi&aacute; trị dinh dưỡng:</strong><br /> <br /> thuoc bo, vitamin, Thuốc bổ cho trẻ - L&#39;il Critters Gummy Vites Multi&ndash;Vitamin &amp; Mineral Formula<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>Hướng dẫn sử dụng:</strong><br /> <br /> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sản phẩm dạng kẹo dẻo, mềm dễ nhai<br /> <br /> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trẻ em từ 2-4 tuổi trở l&ecirc;n, d&ugrave;ng 1 vi&ecirc;n / ng&agrave;y<br /> <br /> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trẻ em đủ 4 tuổi trở l&ecirc;n, d&ugrave;ng 1-2 vi&ecirc;n / ng&agrave;y<br /> <br /> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dặn trẻ nhai kỹ trước khi nuốt cho t&aacute;c dụng tốt hơn<br /> <br /> <strong>Ch&uacute; &yacute;:</strong><br /> <br /> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kh&ocirc;ng sử dụng qu&aacute; liều lượng quy định<br /> <br /> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nếu trẻ đang phải d&ugrave;ng thuốc điều trị bệnh, n&ecirc;n hỏi &yacute; kiến b&aacute;c sỹ trước khi sử dụng<br /> <br /> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kh&ocirc;ng sử dụng sản phẩm L&#39;il Critters Gummy Vites Multi&ndash;Vitamin &amp; Mineral Formula nếu lớp bảo quản dưới nắp (SEAL YOUR PROTECTION) bị hỏng hay r&aacute;ch<br /> <br /> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bảo quản nơi kh&ocirc; r&aacute;o tho&aacute;ng m&aacute;t, tr&aacute;nh xa tầm tay trẻ em</p> <p> <img alt="" src="http://shopafamily.com/sites/default/files/banner/keo%20deo%20bo%20sung%20vitamin%20cho%20be%20gummy-vites.jpg" style="width: 400px; height: 396px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> 500.000 VNĐ
5 0

Tính năng

  • Bổ sung vitamin Bổ sung vitamin
  • Tăng hệ miễn dịch Tăng hệ miễn dịch
L'il Critters
USA
275 viên

Chi tiết

Hiện nay, do môi trường ô nhiễm và phương pháp nuôi trồng, bảo quản và chế biến thực phẩm không an toàn, nhiều hóa chất độc hại khiến trẻ dù có ăn nhiều nhưng vẫn thiếu rất nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển. Vì vậy ngoài thực phẩm dinh dưỡng cân đối hằng ngày, thì việc nên sử dụng các sản phẩm thực phẩm bổ sung rất cần thiết. Gummy Vites là một sản phẩm kẹo vitamin rất phù hợp để bổ sung lượng vitamin thiếu hụt cho các bé yêu trong quá trình phát triển. Kẹo được sản xuất tại Mỹ với quy trình nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Đối với sự phát triển của trẻ, giai đoạn từ 2 – 10 tuổi là giai đoạn quan trọng nhất, cơ thể trẻ cần được cung cấp đầy đủ dưỡng chất để phát triển khỏe mạnh và thông minh. Việc bổ sung thêm vitamin và khoáng chất là rất cần thiết, nhằm giúp bù đắp nguồn dinh dưỡng còn thiếu trong khẩu phần ăn hàng ngày, giúp đảm bảo bé phát triển toàn diện nhất. Tuy nhiên, trẻ thường rất biếng ăn, ham chơi và nhất là ăn theo cảm tính. Thật khó để ép các bé sử dụng Vitamin dưới dạng viên hoặc nước. Kẹo Gummy Vites sẽ là tuyệt chiêu giúp các bà mẹ đối phó với thiên thần bướng bỉnh của mình.

Mỗi lọ kẹo chứa 275 viên kẹo gôm mềm hình gấu nhỏ xinh xắn, hương vị thơm ngon chắc chắn sẽ cực kỳ hấp dẫn với bé yêu nhà bạn.

Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ do hãng Nortwest Natural products sản xuất mang đến cho các bậc phụ huynh cảm giác yên tâm hoàn toàn. Sản phẩm đầy đủ hàm lượng chất dinh dưỡng, không hóa chất bảo quản, không dị ứng, dễ sử dụng... được tin dùng tại các thị trường khó tính nhất ở Mỹ và Châu Âu.

Nắp lọ được thiết kế đặc biệt, ấn nhẹ và xoáy, trẻ em không thể tự mở ra được, vì thế giúp bố mẹ kiểm soát lượng kẹo ăn của trẻ hàng ngày.

Sản phẩm đảm bảo chất lượng, tuyệt đối an toàn cho sức khỏe người sử dụng.

Chỉ cần nhai hoặc ngậm 1 – 2 viên/ngày, cơ thể bé sẽ được cung cấp đầy đủ thành phần dinh dưỡng.

Đặc điểm sản phẩm:

* Đóng gói: 275 viên/hộp

* Nguồn gốc: Nhập khẩu nguyên hộp từ Mỹ

* Khối lượng: 650g/ hộp chưa gói ngoài

Miêu tả sản phẩm:

L'il Critters Gummy Vites chính là công thức chứa hỗn hợp các loại vitamin cần thiết cho trẻ em! Không hề có màu sắc hay hương nhân tạo trong số 6 màu đưa ra.

L'il Critters Gummy Vites là nhân tố kích thích trẻ ăn ngon miệng. Chỉ cần dùng 2 viênL'il Critters Gummy Vites là có thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ:

Sản phẩm là công thức chứa hỗn hợp nhiều loại vitamin khác nhau dành cho trẻ em.Không chứa màu, hương vị, và chất bảo quản nhân tạo, đây thực sự là sự lựa chọn số 1 của các bậc cha mẹ. Với 6 hương vị tự nhiên ngon miệnghương cam, dâu tây, anh đào, chanh, nho trắng, và rượu pân nhiệt đới.

Nguyên liệu khác:

Lưu ý khi dùng L'IL CRITTERS Gummy Vites: L'IL CRITTERS Gummy Vites chứa gelatin nên sản phẩm có thể bị dính lại khi di chuyển. Mặc dù hiện tượng này hiếm khi xảy ra, song vẫn có thể có nếu bạn sống trong vùng khí hậu nóng. Nên để sản phẩm trong tủ lạnh ngay sau khi nhận hàng.

Hướng dẫn sử dụng:

Đây là một loại sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, nên cha mẹ có thể cho con ăn 2 viên L'il Critters Gummy Vites mỗi ngày. Hãy hướng dẫn các bé nhai chậm và kĩ từng viên một.

Số lượng một lần ăn: 2 Gummy vites

Chú ý:

Để xa tầm với của trẻ em. Nếu niêm phong bị rách, hoặc mất, không nên sử dụng. Không được dùng quá liều. Không nên dùng cho trẻ em còn nhỏ chưa biết nhai kỹ.

Sản phẩm này có thể dính lại trong quá trình vận chuyển. Màu sắc tự nhiên có thể sẽ tối dần theo thời gian, tuy nhiên, điều này không làm thay đổi chất lượng sản phẩm.

L'il Critters Gummy Vites Multi–Vitamin & Mineral Formula

Sản phẩm hoàn toàn không chứa bất kỳ một loại nguyên liệu nhân tạo nào (kể cả chất bảo quản), màu sắc hay hương vị sản phẩm đều bắt nguồn 100% tự nhiên. Đây là lựa chọn số 1của các bậc cha mẹ dành cho con cái mình. Sản phẩm bổ sung lượng vitamin và khoáng chất cần thiết cho trẻ, giúp trẻ nâng cao hệ miễn dịch, cải thiện chế độ dinh dưỡng, trẻ mau lớn và khoẻ mạnh hơn.

Sản phẩm đã được kiểm nghiệm:

·        Bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết giúp trẻ mau lớn và khoẻ mạnh.

·        Hương vị Cam, Dâu Tây, Anh Đào, Chanh, Nho Trắng…hoàn toàn tự nhiên

·        Đạt giải thưởng “Best Taste” của ChefsBest® Award (đây là giải thưởng dành cho các thương hiệu thực phẩm hàng đầu được đánh giá cao nhất bởi các chuyên gia Hoa Kỳ).

Thành phần & Giá trị dinh dưỡng:

thuoc bo, vitamin, Thuốc bổ cho trẻ - L'il Critters Gummy Vites Multi–Vitamin & Mineral Formula
 

Hướng dẫn sử dụng:

·        Sản phẩm dạng kẹo dẻo, mềm dễ nhai

·        Trẻ em từ 2-4 tuổi trở lên, dùng 1 viên / ngày

·        Trẻ em đủ 4 tuổi trở lên, dùng 1-2 viên / ngày

·        Dặn trẻ nhai kỹ trước khi nuốt cho tác dụng tốt hơn

Chú ý:

·        Không sử dụng quá liều lượng quy định

·        Nếu trẻ đang phải dùng thuốc điều trị bệnh, nên hỏi ý kiến bác sỹ trước khi sử dụng

·        Không sử dụng sản phẩm L'il Critters Gummy Vites Multi–Vitamin & Mineral Formula nếu lớp bảo quản dưới nắp (SEAL YOUR PROTECTION) bị hỏng hay rách

·        Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh xa tầm tay trẻ em

Nhận xét

Chưa có bài viết

Đang tải...